Είστε εδώ

Pompidou Georges, «Anthologie de la poésie française. Copyright 1961, Libraire Hachette (Ζωρζ Πομπιντού: Ανθολογία της γαλλικής ποίησης). Η ποίηση», Θρακικά Χρονικά, τχ. 30 ( 1973), σ. 71-77