Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Φώτης Πρασίνης, ένας σιωπηλός εργάτης των γραμμάτων, που έφυγε», Θρακικά Χρονικά, τχ. 30 ( 1973), σ. 60