Είστε εδώ

Στογιαννίδης Γιώργος Ξ., «Τέσσερα ποιήματα. Η νεκρή», Θρακικά Χρονικά, τχ. 29 ( 1972), σ. 50