Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το Εθνογραφικό Μουσείο, στο Πλόβντιφ (Φιλιππούπολη)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 29 ( 1972), σ. 8