Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Η φυσιολογία των ανθρώπινων χαρακτήρων στο μυθιστόρημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 169-179