Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Υποσελίδια αναβολή δημοσίευσης]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 26 (Απρίλιος 1967), σ. 105