Είστε εδώ

Μοσκόβης Βασίλης Ε., «Α΄ Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο. Εισηγήσεις. Η ανεξαρτησία του Έλληνα πνευματικού εργάτη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 25 (Ιανουάριος 1967), σ. 17-19