Είστε εδώ

Σπανδωνής Νικόλαος,Ραγκαβής Αλέξανδρος Ρίζος, «Και πάλιν το γλωσσικό ζήτημα. Γνώμη Αλεξάνδρου Ρ. Ραγκαβή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 176-177