Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Η ηθικοποίηση της κοινωνίας και η ευθύνη του πνευματικού ανθρώπου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 115-116