Είστε εδώ

Μεσεβρινός, «Fredrika Bremer», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 22 (Άνοιξη 1966), σ. 91