Είστε εδώ

Κλήμη-Παναγιωτοπούλου Σοφία, «Η Ελληνίδα άλλοτε και τώρα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 22 (Άνοιξη 1966), σ. 79-90