Είστε εδώ

Borchert Wolfgang, «Οι τρεις μάγοι. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 21 (Ιανουάριος 1966), σ. 43-44