Είστε εδώ

«ΣΠΕΚΑ ΑΕ. Συνεταιριστική Τεχνική-Εμπορική Εταιρία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 175