Είστε εδώ

Σωτήρχος Παναγιώτης Δ., «Επιστολές για το αφιέρωμα στο Γεώργιο Βιζυηνό. Ο ποιητής και δοκιμιογράφος Τάκης Σωτήρχος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 171