Είστε εδώ

Σκαρίμπας Γιάννης, «Επιστολές για το αφιέρωμα στο Γεώργιο Βιζυηνό. Ο λογοτέχνης Γιάννης Σκαρίμπας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 170-171