Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Δρόμος της Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 136