Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Ένας Τούρκος τυφλός ζητιανεύει», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 135