Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Ωραίο ανάγλυφο σε μία εκκλησία του Αγ Γεωργίου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 134