Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Ξάνθη. Περιγραφή ενός ταξειδιού (με σχέδια καμωμένα από τον ίδιο)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 130-136