Είστε εδώ

Βιζυηνός Γεώργιος, «Η πνευματική κληρονομιά της Θράκης. Πώς οικονομείται ο χρόνος. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 16 (Οκτώβριος 1964), σ. 194-198