Είστε εδώ

«Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. (έσω οπισθόφυλλο)