Είστε εδώ

Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, «Τα δικαιώματα του ανθρώπου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 139-153