Είστε εδώ

Sirach Ben, «Ο ήλιος ανατέλνει. Αρχαία εβραϊκή ποίηση», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 14 (Απρίλιος 1964), σ. 103