Είστε εδώ

Ποιμενίδης Άγγελος, «Μορφές της Θράκης. Ο καπετάν Νικόλαος Κεφαλάς και τα αντιπλημμυρικά έργα του Έβρου. Μέρος α΄», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 14 (Απρίλιος 1964), σ. 98-103