Είστε εδώ

Ψαθάς Χριστόδουλος Δ., «Το Κογκό και ο λαός του. Γ΄. Γλυπτά», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 9 (Ιανουάριος 1963), σ. 38-41