Είστε εδώ

Βάλβικβας Μιχάλης, «Εδώ πληρώνονται όλα. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 9 (Ιανουάριος 1963), σ. 35-37