Είστε εδώ

«Εθνικό Λαχείο », Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 12 (Οκτώβριος 1963), σ. 201