Είστε εδώ

Κλήμη-Παναγιωτοπούλου Σοφία, «Στις χαρές της αδελφής», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 12 (Οκτώβριος 1963), σ. 174-176