Είστε εδώ

Θρακιώτης Κώστας, «Ο Διόνυσος και η λατρεία του», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 12 (Οκτώβριος 1963), σ. 161-173