Είστε εδώ

Παπανούτσος Ευάγγελος Π., «Διακήρυξη για την ορθή χρήση της Δημοτικής στον επιστημονικό λόγο», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 12 (Οκτώβριος 1963), σ. 156-159