Είστε εδώ

«Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος. Παραστάσεις αρχαίου δράματος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 11 (Ιούλιος 1963), σ. 105