Είστε εδώ

Κλήμη-Παναγιωτοπούλου Σοφία, «Θρύλοι και παραμύθια της Θράκης. Β΄», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 10 (Απρίλιος 1963), σ. 90-95