Είστε εδώ

Πλατάρης Γεώργιος, «Αγιογραφικοί περίπατοι», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 10 (Απρίλιος 1963), σ. 66-69