Είστε εδώ

Μελίδης Ορφέας, «Εγερτήριο», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 10 (Απρίλιος 1963), σ. 65