Είστε εδώ

Ορεινός Χρήστος, «Αγροτικές εικόνες. Μεσημέρι», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 159