Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Ο ξουσίας. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 134-139