Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Κρίσεις και σκέψεις. Οι συνεργάτες των Θρακικών Χρονικών», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 120-121