Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Πνευματική και καλλιτεχνική ζωή στη Θράκη. Φιλοπρόοδος Ένωσις Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 113-115