Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση στη Θράκη. Κομοτηνή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 53