Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «[Σημείωμα για τον Τάκη Δόξα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 33