Είστε εδώ

Καρακατσάνης Θανάσης, «Τέσσερα ποιήματα. Μπρος στο χάος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 24-25