Είστε εδώ

«Κρατικά Λαχεία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 4 (Αύγουστος 1961), σ. 207