Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Πήλινο βωμίδιο με ανάγλυφη παράσταση Αφροδίτης και Έρωτος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 118