Είστε εδώ

«Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 113