Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Αναγγελία έκδοσης απάντων Σοφοκλή]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 106