Είστε εδώ

«Λεύκωμα αναμνηστικό για τα πέντε χρόνια δράσης της Φιλοπροόδου Ενώσεως Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 106