Είστε εδώ

Πίττας Τριαντάφυλλος Δ., «Μορφές της Θράκης. Κωνσταντίνος Κουρτίδης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 81-82