Είστε εδώ

«#», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. (εσώφυλλο)