Είστε εδώ

Βερβεροπούλου Ζωή, «… η ώρα η καλή…», Κουίντα, τχ. 41 (Μάρτιος 2001), σ. 14