Είστε εδώ

Φελοπούλου Σοφία, «Τα πάθη του Παρασκευά, πάθη του θεάτρου», Κουίντα, τχ. 41 (Μάρτιος 2001), σ. 13